Historiek

De grondlegger van het advocatenkantoor, Mr. Piet Van Eeckhaut, is overleden op 1 juli 2014. Hij was sedert 1964 advocaat aan de Gentse balie en werd er in 1990 ook verkozen tot stafhouder. Reeds in 1970 hield hij de openingsrede voor de Vlaamse Conferentie der balie van Gent over toenmalige problemen in het strafrecht en het personen- en familierecht (“recht in een averechtse maatschappij”).

Stafhouder Piet Van Eeckhaut heeft altijd de nadruk gelegd op zijn beroep als advocaat. Vandaar dat zijn politieke loopbaan eerder bescheiden is gebleven, terwijl ze tegelijk uitgesproken was op diverse terreinen, als gemeenteraadslid van de stad Gent, schepen en niet in het minst als voorzitter van de provincieraad waar hij unaniem tot erevoorzitter werd benoemd.

Mr. Piet Van Eeckhaut heeft om en rond de 100 assisenzaken (de allermeeste in Vlaanderen…) gepleit, maar vooral “gewone”, dagelijkse zaken in het strafrecht, het personen- en familierecht, het tuchtrecht en in de algemene rechtspraktijk.

Hij heeft die veelzijdigheid, de hem kenmerkende sociale ethiek, zijn grote kennis van het recht en de praktijk, evenals veel menselijke wijsheid, doorgegeven in de intense opleiding die zijn opvolgers van hem gekregen hebben. Op 1 januari 2017 vierde de maatschap Piet Van Eeckhaut (samengesteld uit de leden Mr. Frank Scheerlinck en Mr. Nina Van Eeckhaut) haar tienjarig bestaan. Het team werd inmiddels versterkt met vijf medewerkers.

Piet Van Eeckhaut canvas

Stafhouder Piet Van Eeckhaut had alle vertrouwen in de jonge advocaten die zijn kantoor overnamen. Dit bleek niet alleen dagelijks uit de praktijk maar ook uit hetgeen hij zelf destijds op de website liet plaatsen.

"Ons kantoor is al gevestigd aan de Recollettenlei sedert vele, vele jaren. Ik was er zelf nog stagiair, stel u voor …
Sedertdien heb ik er met vele advocaten samengewerkt en ben ik er de patroon geweest voor vele stagiairs."

"Alhoewel de tijd snel gaat – wat een grote filosofische openbaring! – denk ik dat de huidige maatschap van enkele jonge advocaten zeer levenskrachtig en vernieuwend is."