Het advocatenkantoor P. Van Eeckhaut waakt over de bescherming van uw persoonsgegevens, in overeenstemming met de toepasselijke reglementering waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van het Europees Parlement dd. 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

Om te voorzien in een passend niveau van bescherming van persoonsgegevens, hanteert het kantoor een op maat ontworpen privacybeleid, dat onder meer voorziet in organisatorische en technische maatregelen teneinde de veiligheid inzake de verwerking van persoonsgegevens te garanderen. Daarnaast is elke persoon die namens het kantoor persoonsgegevens verwerkt, gebonden door een verwerkersovereenkomst.

Bij aanvang van de samenwerking zal de cliënt in het bezit gesteld worden van de door het kantoor gehanteerde privacyverklaring (waar onder meer alle rechten opgenomen zijn) zodat de cliënt met kennis van zaken zijn akkoord kan geven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens.

De privacyverklaring vindt u hier terug: privacyverklaring