DAVID DELEFORTRIE

Diploma Rechten, Ugent (2015)
Advocaat balie Gent (sinds 2016)
Houder van het getuigschrift bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken