PUBLICATIES

* G. VERMEULEN, T. VANDERBEKEN, L. VAN PUYENBROECK en S. VAN MALDEREN,
Availability of law enforcement information in the European Union.
Between mutual recognition and equivalent right of access, Gent, Maklu, 2005, 110 p.

* B. DE RUYVER en L. VAN PUYENBROECK , The United Nations Drug Conventions
Regime and Licensed Opium Production in Afghanistan, in D. SPIVACK (ed.),
Feasibility Study on opium licensing in Afghanistan for the production of morphine and
other essential medicines, Londen, MF Publishing Ltd., 2005, 815 p.

* IOM BRUSSELS, G. VERMEULEN en L. VAN PUYENBROECK, Identification and
Protection Schemes for Victims of Trafficking in Persons in Europe. Tools and Best
Practices, Brussel, IOM, 2005, 144 p.

* KONING BOUDEWIJNSTICHTING, Mensenhandelbeleid in België, Status Questionis,
evaluatie en toekomstopties, Brussel, Koning Boudewijnstichting, 2006, 101 p.

* P.-E. SCHMITZ, A. MENNENS, R. VANHECKE, W. DE WEVER, K. AISOLA, M.
FLAMMANG, A. BOUJRAF, O. DUBOIS, G. VERMEULEN en L. VAN PUYENBROECK
,
Review of National Criminal Records Systems in the European Union, Bulgaria and
Romania with the view to the Development of a Common Format for the Exchange of
Information on Criminal Records, 2006, Brussel, UNISYS, 204 p.

* G. VERMEULEN, E. VAN DEN HERREWEGEN en L. VAN PUYENBROECK,
Mensenhandel in beeld. Eerste kwantitatieve en kwalitatieve analyse van Belgische
slachtofferdata, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2007, 487 p.

* G. VERMEULEN, A. BALCAEN en L. VAN PUYENBROECK, ‘Conclusions and
recommendations’, in: EU quality standards in support of the fight against trafficking in
human beings and sexual exploitation of children. Explorartory study of the potential and
feasibility of self-regulation and public-private co-operation, G. VERMEULEN (ed.), 
2007, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 281-299.

* G. VERMEULEN, A. BALCAEN, L. VAN PUYENBROECK, K. VERPOEST en M.
DEFRUYTIER
, ‘The final quality standards for the sectors under study’, in: EU quality
standards in support of the fight against trafficking in human beings and sexual
exploitation of children. Explorartory study of the potential and feasibility of self-
regulation and public-private co-operation, G. VERMEULEN (ed.), 2007, Antwerpen-
Apeldoorn, Maklu, 300-354

* G. VERMEULEN, A. BALCAEN en L. VAN PUYENBROECK, ‘Executive summaries in
English, Dutch and French’, in: EU quality standards in support of the fight against
trafficking in human beings and sexual exploitation of children. Explorartory study of the
potential and feasibility of self-regulation and public-private co-operation, G.
VERMEULEN (ed.)
, 2007, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 355-443.

* G. VERMEULEN en L. VAN PUYENBROECK, “Mensenrechtenhof schudt
strafrechtlandschap dooreen”, Juristenkrant 2008, nr. 180.

* G. VERMEULEN en L. VAN PUYENBROECK, “Omwenteling strafrechtlandschap
dichterbij dan verwacht”, Juristenkrant 2009, nr. 185.

* L. VAN PUYENBROECK en G. VERMEULEN, “Het recht op bijstand van een
advocaat bij het politieverhoor na de arresten Salduz en Panovits van het EHRM”,
Nullum Crimen april 2009, 87-97.

* L. VAN PUYENBROECK en G. VERMEULEN, “Hoe kan de bijstand van een advocaat
bij het verhoor in de Belgische praktijk geregeld worden?”, T. Strafr. augustus 2009,
212-219.

* T. SPRONKEN, G. VERMEULEN, D. DE VOCHT en L. VAN PUYENBROECK, EU
Procedural Rights in Criminal Proceedings, Antwerpen-Apeldoorn-Portland, Maklu,
2009, 116 p.

* G. VERMEULEN en L. VAN PUYENBROECK, Approximation and mutual recognition
of procedural safeguards of suspects and defendants in criminal proceedings
throughout the European Union, in M. COOLS en B. DE RUYVER e.a. (ed.), EU and
International Crime Control. Topical Issues (GOFS Research Paper Series),
Antwerpen-Apeldoorn-Portland, 2010, 222 p.

* L. VAN PUYENBROECK en G. VERMEULEN, “Wetgever moet dringend regeling
treffen voor bijstand bij eerste politieverhoor”, Juristenkrant 2010, nr. 204.

* L. VAN PUYENBROECK en G. VERMEULEN, ‘Towards minimum procedural
guarantees for the defence in criminal proceedings in the EU’, in L. PAUWELS en
G. VERMEULEN (eds.), Actualia strafrecht en criminologie (Update in de criminologie V),
Maklu, Antwerpen-Apeldoorn, 2010, p. 67-90.

* L. VAN PUYENBROECK, Belgium country report, in E. CAPE, Z. NAMORADZE,
R. SMITH en T. SPRONKEN (eds.), Effective Criminal Defence in Europe, Intersentia,
Antwerp-Oxford-Portland, 2010, p. 67-105.

* L. VAN PUYENBROECK, De invulling van het begrip ontoelaatbare druk bij het
politioneel verdachtenverhoor. Praktische richtlijnen voor de bijstandverlenende
advocaat, in M. BOCKSTAELE, E. DEVROE en P. PONSAERS (eds.), Salduz – Bijstand
van advocaten bij verhoren, Reeks Politiestudies, Maklu, Antwerpen - Apeldoorn, 2011,
p. 155-167.

* L. VAN PUYENBROECK and G. VERMEULEN, “Towards Minimum Procedural
Guarantees for the Defence in Criminal Proceedings in the EU”, International &
Comparative Law Quarterly, Volume 60, Part 4, October 2011, p. 1017-1038.

* L. VAN PUYENBROECK en G. VERMEULEN, Naar een facultaire advocatenpraktijk
ter versterking van het klinisch rechtsonderwijs?, 2011, Antwerpen, Maklu, 76 p
(ISBN: 978-90-466-0517-2)

* L. VAN PUYENBROECK, ‘‘Salduz’ en de politierechtbank. De toepassing van de wet
van 13 augustus 2011 op het gebied van verkeersgerelateerde misdrijven’,
Rechtskroniek voor de Vrede- en Politierechters 2012, p. 213-225
(ISBN: 978-90-4861-375-5).

* W. VANHOVE, P. VAN DAMME, T. SURMONT, L. VAN PUYENBROECK and B. DE
RUYVER, YILCAN
. Yield of Illicit Indoor Cannabis Plantations, Reeks Wetenschap en
Maatschappij (Belspo), Gent, Academia Press, 2012, 138 p (ISBN: 978-90-382-1913-4).

* P. TRAEST, G. VERMEULEN, W. DE BONDT, T. GOMBEER, S. RAATS en L. VAN PUYENBROECK, Scenario's voor een nieuwe Belgische strafprocedure. Een praktijkgericht knelpuntenonderzoek, Gent, Maklu, 2015, 583 p. (ISBN: 978-90-446-0738-1).

*  L. VAN PUYENBROECK, 'Nopens het recht op voorafgaandelijk overleg met een advocaat van een (niet van zijn vrijheid beroofde) minderjarige. Hoe ver reikt de informatieplicht betreffende de effectieve uitoefening van het consultatierecht?', TJK 2016, afl. 1, 74-79 (noot bij Gent nr. 2015/JZ/44, 29 juni 2015). 

* S. DEPAUW en L. VAN PUYENBROECK, Potpourri II: wijzigingen m.b.t. het strafrecht en de strafvordering, Mechelen, Kluwer, 2016, 321 p. (ISBN: 978-90-46-58475-0).

B. PYPE en L. VAN PUYENBROECK, Potpourri IV: wijzigingen m.b.t. de rechtspositie van de gedetineerden en de afscherming van de identiteit van politiemensen en diverse wijzigingen inzake justitie, Mechelen, Kluwer, 2017, 124 p. (ISBN: 9789046597804)

L. VAN PUYENBROECK en L. CLAES, Actualia voorlopige hechtenis’, in P. TRAEST, A. VERHAGE en G. VERMEULEN, Strafrecht en strafprocesrecht: doel of middel in een veranderde samenleving?, Mechelen, Kluwer, 2017, p. 271-300

  • L. VAN PUYENBROECK, ‘Toezeggingen aan medewerkers met het gerecht. Een eerste analyse van de wet van 22 juli 2018 en de vraag naar de legitimiteit van het gebruik van spijtoptanten’, NC april 2019, p. 105-124.

LEZINGEN

Symposium on Drug Policy – Session “An opium license for Afghanistan” – Speech “Is a system for licensed opium production in Afghanistan compatible with the UN Drug Conventions regime”?, september 2005, Kabul (Afghanistan).

Colloquium openbaarheid bestuur in het Vlaams Parlement– Reflectie vanuit de onderwijssector, maart 2007, Brussel (BE).

Conferentie Effective Criminal Defence Rights in Europe (27 en 28 november 2008), Maastricht (NE), Presentatie Belgisch landenrapport.

Studiedag “Het politieverhoor: ‘evidence-based’ werken in functie van kwaliteitsverbetering (23/4/2009), Leuven, namiddagsessie “aanwezigheid van de advocaat”.

Colloquium “Het recht op bijstand van een advocaat bij het verhoor” georganiseerd door de Vrije Universiteit Brussel – ‘Hoe kan de bijstand van een advocaat in de praktijk geregeld worden?’, Brussel, 12 juni 2009.

EU-LAC City of Ghent Technical Forum and exchange of best practices on court-supervised treatment alternatives to incarceration for drug-dependent offenders. The Belgian experience – Introduction to the Belgian criminal justice system, Gent, 25 juni 2009.

Annual Conference of the International Bar Association (IBA) – Criminal defence rights and their implementation in Belgium, Madrid, 6 oktober 2009.

Update in het strafrecht en criminologie georganiseerd door de Universiteit Gent – Procedurele minimumgaranties voor de verdediging in de EU, Gent, 11 februari 2010.

Voordracht in het kader van de opleiding georganiseerd door de Organisatie van Vlaamse Balies en de Vrije Universiteit Brussel (“Hoe staat de advocaat de verdachte bij?”) –‘ Bijstand van de advocaat bij het politieverhoor na het arrest Salduz van het EHRM’, Brugge, 12 maart 2010.

Kluwer Opleidingen – Actua straf(proces)recht- ‘Bijstand van de advocaat bij het politieverhoor na het arrest Salduz van het EHRM: een stand van zaken’, Antwerpen, 18 maart 2010.

Eindconferentie Effective Criminal Defence Rights in Europe, Presentatie Belgisch landenrapport, Brussel, 24 juni 2010.

Internationaal symposium over de rechercheverhoortechnieken (4de editie) – “What is the admissible and inadmissible pyschological pressure during an interview”, Brussel, 30 juni 2010.

Colloque du 19 mai 2011 sur la Garde à Vue – “Mise en oeuvre de la jurisprudence Salduz en Europe (Belgique)”, Paris, 19 mai 2011.

Studiedag CPS (Centrum voor Politiestudies) ‘Bijstand van advocaten bij verhoren: nu de concrete invulling’ - “De invulling van het begrip ontoelaatbare druk bij het politioneel verdachtenverhoor”, Gent, 13 september 2011.

Rechtskroniek voor Vrede- en Politierechters, “Het arrest Salduz en de politierechtbank”, Gent, 17 maart 2012.

Kluwer Opleidingen – Update Strafrecht – ‘De zoektocht naar een nieuwe Belgische strafprocedure’, Gent, 26 november 2015.

Studiedag De Kiem – sessie ‘Eerherstel’, Gent, 18 oktober 2016.

Studiedag EU strafrecht – European Academy of Law (ERA) – ‘Van rogatoire commissie naar Europees onderzoeksbevel, Leuven, 18 november 2016.  

PUC Willy Delva Strafrecht en Strafprocesrecht – ‘Actualia voorhechtenis’, Gent, 9 maart 2017

OLAF seminar on interviewing – What is the scope of active participation of lawyers during interview and what are the boundaries of (un)authorised pressure they should safeguard in this role?, Brussel, 9 november 2018

Europconcept Seminaries – De recente wetswijziging inzake spijtoptanten – Antwerpen, 6 december 2018; Hasselt, 12 december 2018; Gent, 15 januari 2019.